NMR på uanmeldt besøg

Tak til alle antifascister, der mobiliserede i går, den 6/4, mod NMR. Det var rigtig fedt at se, at vi var så mange i området, selvom der var kort varsel. Godt rykket!

Omkring 70 nazister fra hele Skandinavien dukkede i dag uanmeldt op på Østerport i København. De gik mod indre by før de blev stoppet af politiet ved Kultorvet. Her opstod der slagsmål mellem politi og nazister, da NMR ville ned ad Strøget. Derefter gik de tilbage mod Østerport, hvor de blev stoppet og registreret mellem SMK og Østerport station. Herefter gik de til stationen, hvor de fik et særtog væk til Nordsjælland, hvor de havde deres biler holdende.

Med så stor en gruppe voldsberedte nazister pakket ind i et kæmpe politiopbud, havde antifascisterne begrænsede handlemuligheder.

Fire nazister havde undsluppet tilbageholdelsen, men blev mødt af en gruppe antifascister, der jagede dem på flugt, til de søgte beskyttelse hos politiet, selvom NMR ikke tillader at deres medlemmer at undgå konfrontationer. Det er en vigtig erfaring for os, for selvom nazisterne ser voldsomme ud, kan vi stadig skræmme dem.

Det er en erfaring vi kan trække på, næste gang vi skal konfrontere NMR. Snak med jeres venner om, hvad I gør, når der opstår en akut situation. Snak om, hvordan I kan rykke hurtigt ud. Sørg for at alle er tilmeldt Antifa Update og hold jer klar.

Og husk, hvis ikke de fik hjælp fra hele Skandinavien og kom uanmeldt, ville de aldrig have haft en chance i dag.

Kampen fortsætter!

Godt rykket allesammen!

Vi – arrangørene af moddemonstrationen – kalder af for nu. Sammen har vi vist nazisterne at de aldrig er velkomne i København!

Det er allerede en stor sejr, at nazisterne var nødt til at rykke deres konference i sidste øjeblik! Dette er kun lykkes fordi så mange seje antifascister har vist deres modstand i de sidste par dage. Moddemonstranterne formåede trods den korte varsel, at komme helt tæt på hotellet af flere omgange, selvom politiet endnu en gang var mødt massivt op.

Nazierne skal efter deres kongres holde fest i København i aften. Hold Jer opdaterede på Antifa Update på tlf. 60 59 0 161, skriv en SMS med “tilmeld”.

Ingen platform for nazisme – kampen fortsætter!

Antifascistisk Aktion.

Alle På Gaden: Ingen Nazister I København!

Fælles opfordring fra Revolutionære Antifascister og Antifascistisk Aktion:

Svenske nynazister fra partiet Alternativ för Sverige indtager på lørdag d. 16/3 kl. 15.00 Comwell konferencecenter på Vestamager.

I Sverige er de organiserede nazister blevet afvist, og det er vores mål at de skal føle sig mindst lige så uvelkomne i København! Vores by skal ikke agere platform for at de kan udvikle deres hadske politik!

Tiden er knap! Find sammen med din affinity gruppe og mød op foran Comwell konferencecenter kl. 14.30 på lørdag. Vær mobile, snør løbeskoene og hold jer i området omkring Comwell eller søg ind i bygningen og forstyr arrangementet på andre kreative måder.

Åbent infomøde om modstand mod nazisternes konference finder sted på torsdag d. 14/3 kl. 18-19 i BumZen, Baldersgade 22, 2200. Spred ordet!

Mere info om Alternativ för Sverige og deres arrangement hos Researchkollektivet Redox.

Læs hvordan i kan være med til at fortælle Comwell og resten af verden hvad i synes om at de lægger lokaler til de svenske nynazisters arrangement her på vores infoside.

8. marts – hver dag er en kampdag!

I Antifascistisk Aktion er vores kamp et spørgsmål om rum – en kamp for at vi har rum til at leve og udfolde os som vi vil. Antifascisme er at modsætte sig fascistiske og nazistiske grupper, som bl.a. forsøger at strømline og ensrette vores samfund, så det bliver så hvidt, ciskønnet og heteroseksuelt som muligt.

Nazismens had og vold mod minoriteter

Når højreradikale grupper og partier skildres, er det oftest med udgangspunkt i den racistiske politik de bedriver. At de udsætter feminister, homoseksuelle og kønsminoriteter for både had, trusler og vold træder i baggrunden – trods at antifeminisme, homo- og transfobi er noget som gennemsyrer både nye og gamle højreradikale strømninger.

Det seneste års tid har Nordiska Motståndsrörelsen (forkortet NMR) etableret sig i Danmark og pt har organisationen tre aktive lokalafdelinger. Danske NMR er nyeste skud på stammen i et skandinavisk netværk, der har sin hovedorganisation i Sverige. NMR betegner sig selv som en “revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation” og i Danmark har gruppen først og fremmest været aktive med løbesedler og klistermærker, for at sprede nationalsocialistisk propaganda. Men ser vi på NMR’s aktiviteter på anden side af sundet, er det tydeligt, at den danske gruppe vil stræbe efter at udvikle deres voldspotentiale. Medlemmer af NMR i andre skandinaviske lande har stået bag drab og drabsforsøg, våbenlagre, angreb på antiracistiske demonstrationer, brandattentater og bombeangreb mod politiske modstandere og flygtninge.

NMR er desuden åbent homo- og transfobiske, de kalder LGBTQ-personer for pædofile og kæmper ifølge dem selv mod ”homolobbyen”, en konspiratorisk betegnelse for de, der kæmper for LGBTQ-rettigheder. Ud over had mod racialiserede og en åbenlys antisemitisme, udpeger de også meningsmodstandere som landsforrædere. I 2017 proklamerede den svenske afdeling af NMR at de ville ”knuse homolobbyen” og året var præget af flere angreb på Prides rundt omkring i landet og LGBTQ-organisationer. Regnbueflag blev brændt af og nazister fra NMR arrangerede moddemonstrationer og aktioner mod Pride-optog. I sommeren 2018 tillod svensk politi til Almedalen (Sveriges version af Folkemødet), at NMR kunne opsætte en info-stand op ved siden af den svenske LGBTQ-landsorganisation RFSL’s lokaler, som de chikanerede flere gange. Politiet afviste al kritik heraf med henvisning til ytringsfriheden.

NMR’s kamp mod ”homolobbyen” kan bedst beskrives som konspiratorisk. Ifølge dem er marxister og ”homolobbyen” centrale aktører, der prøver at påtvinge den vestlige verden et flerkulturelt samfund, og samtidig ”fornægte” al form for biologi såsom køn og etnicitet. Konspirationerne tager udgangspunkt i NMR’s egen overbevisning ift. køn og seksualitet, der udelukkende anerkender den hvide-cis-hetero-kernefamilie som rigtig og naturlig, mens alle andre leveformer anses for perverterede og en trussel mod vores samfund.

Herhjemme ser vi også at den danske afdeling af NMR har importeret et politisk fokus på feministiske bevægelser og LGBTQ-miljøet, der ikke tidligere har været dominerende blandt danske nazister. Det kommer til udtryk i deres propaganda, som bl.a. er rettet mod ”homolobbyen”, ligesom det var danske nazister fra NMR der stod bag et angreb på Lambdas (foreningen for homo, biseksuelle og transpersoner på Fyn) lokaler i Odense i december 2018. Foreningen fik klistret døre og vinduer til med homofobiske markeringsbånd og løbesedler. Nazisterne blev dog hurtigt afbrudt og jaget væk af to forbipasserende. Danske NMR har ligeledes stået bag nedtagning og afbrænding af regnbueflag i forbindelse med Pride-ugen i København.

Nyfascismens pinkwashing

I modsætning til NMRs udtalte had mod minoriteter, ser vi også hvordan højreradikale grupper i Danmark tager feminisme og LGBTQ-rettigheder til gidsel i deres racistiske politik. For fascistiske grupper som Generation Identitær bliver homoseksualitet og feminisme ikke udelukkende set som en trussel mod samfundets værdier. De bruger bl.a. feminisme til at argumentere imod flygtninge. Generation Identitær ønsker at opbygge en national og europæisk identitet, ved at beskrive en trussel ”udefra”. I deres optik udfører de en civilisationskrig i forsvar for vestlige, liberale og kristne værdier, som de mener bliver truet af “uciviliserede andre”. De deler mennesker op i os og dem, hvor alle flygtninge og indvandrere, herunder særligt muslimer, skæres over en kam.

Strategien kaldes for ”pinkwashing”. Fx lavede Generation Identitær til 8. marts i 2018 et bannerdrop ved Kvinfos bygning i København med teksten: ”Stop vold mod kvinder – remigration nu!”. Banneret henviste desuden til en racistisk tysk kampagne, der beskyldte flygtninge og migranter for at være hovedansvarlige for den vold og seksuel vold der begås mod kvinder.

Samme strategi har Rasmus Paludan benyttet sig af, da han i sommers forsøgte at gennemføre sin egen ”mini Pride” på Nørrebro. Han mener at alle muslimer er homofobiske og at særligt Nørrebro derfor er en homofobisk bydel.

Højreradikale gruppers pinkwashing fremmer intet andet end racisme. Det er et forsøg på at udnytte minoriteters følelsesmæssige arv – frygten for vold og forfølgelse. Minoriteter skal aldrig udnyttes i beskidte skræmmekampagner for at fremme racistiske og nationalistiske dagsordner. De racistiske skræmmebilleder ignorerer eksistensen af racialiserede og/eller muslimske LGBTQ-personer og feminister og skaber en usynliggørelse af diversiteten blandt feminister og LGBTQ-personer.

Vi må forsvare os selv!

I Antifascistisk Aktion ser vi på danske nazisters fornyede fokus på LGBTQ personer og feminister med bekymring. Vores erklærede mål er altid at knuse fascistiske og nazistiske grupperinger inden de udvikler deres voldspotentiale eller får reel politisk indflydelse. Aktuelt har NMR i Danmark ingen magt på gaden og vi har som antifascister, LGBTQ-personer og feminister en fælles opgave i at sørge for, at det fortsætter sådan.

Hver gang nazister har vist sig i Sverige i forbindelse med Pride og andre LGBTQ-arrangementer, er de blevet mødt af modstand. Flere steder i Sverige er de blevet jaget væk af Pride-deltagere.
I Norge indkaldte NMR sidste år til demonstration under parolen ”Knus Homolobbyen”, hvilket foruden en stor og vellykket moddemonstration medførte et initiativ, der donerede penge til Skeiv Norge, der er Norges LGBTQ organisation, for hver meter, nazisterne marcherede.

Vi har ingen illusion om at hverken politi eller det etablerede system kommer til at beskytte os mod nazister og fascister. Al vores erfaring fra antifascistisk arbejde, såvel som politiets håndtering af hatecrimes rettet mod racialiserede og/eller LGBTQ-personer viser, at vi kun har os selv i ryggen. Det er os, som sammen må forsvare os selv, det er os som sammen må vise nazisterne modstand, hvor end de dukker op. For det er os, som er LGBTQ-personer, os som er feminister og socialister, os som har funktionsvarianter, os som er racialiserede, hvis liv og rettigheder indskrænkes, når nazister bydes velkommen af systemet med henvisning til ytringsfriheden. Det er os, der i sidste ende er måltavler for nazisternes vold!

Kampen fortsætter

Antifascistisk Aktion har eksisteret i over 27 år, og med årene har vores politiske analyser og strategier udviklet sig – i tråd med den venstrefløj vi er en del af. Tilbage i 2012 beskrev vi i en artikel på Projekt Antifa, den interne kultur blandt antifascister, som værende præget af machoidealer og uformelle magtstrukturer. En kultur som sætter hvide, heteroseksuelle mænd i centrum og som virker ekskluderende for kvinder og minoriteter, der ikke kan eller vil leve op til idealerne.

Vi forsøger i vores egen organisation og i det miljø vi er en del af, at arbejde feministisk informeret. Det betyder at vi ønsker og arbejder for en antifascistisk bevægelse, der afspejler det samfund vi kæmper for at opnå – et samfund der bygger på frihed, lighed og forskellighed. Det er et arbejde der aldrig stopper, og som både kræver ansvar udadtil og indadtil. Den udvikling er et resultat af en vigtig kritik fra feministiske kammerater og organisationer.

Ikke alle antifascister er queers, ligesom at ikke alle queers er antifascister. Men heldigvis er mange af os begge dele! Vi er revolutionære socialister og queer antifascister, fordi vi ser eller mærker på egne kroppe, hvordan undertrykkelse på baggrund af køn, seksualitet, funktionsvarians, religion og hudfarve er en del af systemets opretholdelse af kapitalismen. Antifascisme er selvforsvar, fordi kun ved at yde modstand mod fascismen kan vi leve frit.

Kampen fortsætter!

Antifascistisk Aktion.

På trods af alt! Luxemburg-Liebknecht 2019

11-13 januar, Berlin. For tredje år i træk drog repræsentanter fra nogle af de skandinaviske AFA-grupper til Berlin for at deltage i den årlige mindedemonstration for Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht. Årets parole var “Trots alledem!”, der refererer til en tekst af Karl Liebknecht skrevet i 1919 og publiceret samme dag, som Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht blev anholdt og dræbt. Parolen kan oversættes til “På trods af alt” og handler om, at vi på trods af spartakistoprørets nederlag fortsætter kampen, ligesom vi altid har gjort.

AFA grupper fra skandinavien deltager i LL-demo Berlin 2019.

Lørdag mødtes vi med vores tyske kammerater fra NEA(Northeast Antifascists Berlin). For sammen at tage et kig tilbage på de antifascistiske sejre, venstrefløjen har skabt, besøgte vi sejrsmonumentet i Treptower Park. Sejrsmonumentet blev opført efter Anden Verdenskrig for at hædre de sovjetiske soldater, der faldt i slaget om Berlin. Vi afholdt en mindestund og lagde blomster for at mindes de, som gav deres liv i kampen mod nazityskland.

Efterfølgende mødtes vi med flere kammerater og holdt et netværksmøde. Repræsentanter fra hvert land aflagde en beretning om gruppens historie, hvordan vi er organiserede og hvad vi arbejder med. Dette ledte til mange gode diskussioner. Lørdagen afsluttedes med at vi deltog i en af de mange LL-fester der blev afholdt aftenen inden demonstrationen.

Søndag startede demonstrationen klokken 10, hvor vi deltog i den “internationale antifascistiske blok” som udgjorde cirka 600 personer. I hele demonstrationen deltog 20.000, dette er en stor fremgang i forhold til 2018, hvor demonstrationen samlede 12.000.

Monumentet på Zentralfriedhof Friedrichsfelde.

Demonstrationen er ideologisk bredt favnenende og samler både mindre og større partier, grupper og individer. Demonstrationen afsluttedes ved Zentralfriedhof Friedrichsfelde, hvor der blev lagt blomster ved monumentet med indskriften “Die Toten Mahnen Uns”.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle som deltog, sammen opbygger og styrker vi den internationale bevægelse, vi ønsker og er en del af. Det blev en vellykket weekend og bidrog til at knytte de skandinaviske grupper endnu tættere sammen.

“Orden hersker i Berlin!” Tåbelige bødler! Jeres “orden” er bygget på sand. Allerede i morgen vil revolutionen “tordnende rejse sig op” og til jeres forfærdelse forkynde med basunklang::

Jeg var, jeg er, jeg bli’r!

Rosa Luxemburg, Die Rote Fahne, Nr. 14, 14. Januar 1919.

Klasse mod klasse.

AFA Stockholm
AFA Göteborg
AFA Helsingborg
AFA Lund
AFA Malmö
AFA København
AFA Oslo

Hold dig opdateret. Redox leverer ny info om de danske nazister i NMR

I en ny artikel berretter Researchkollektivet Redox om seneste aktiviteter i danske afdeling af Nordiska Motståndsrörelsen(NMR).

NMR-medlemmet Martin Hermansen ses her under organisationens torvemøde i Svendborg i september. (Foto: Privat)

Læs om NMR’s øgede aktivitetsniveau og bliv klogere på deres metoder og ambitionerne hos den nazistiske bevægelse hos Redox.

Husk du kan støtte Redox’ fortsatte arbejde med at afdække den yderste højrefløj ved at give en donation på Mobilepay: 80905 eller ved at blive støttemedlem.