Antifascistisk Aktion

non-established since 1992

Advarselssignaler

Det kan ofte være svært umiddelbart at se om et ungt menneske har nazistiske synspunkter eller har en nazistisk omgangskreds. Din opmærksomhed bør derfor rettes mod nogle mere sociale advarselssignaler. Det kan være helt små personligheds- eller adfærdsændringer. At nogen er nazist kan være svært at opdage. En klassekammerat, søn/datter eller elev kan i relativt lang tid være aktiv nazist uden at man fatter mistanke. Det er ofte set at nazisten i kortere eller længere tid manipulerer sine omgivelser så de ikke bliver mistænkelige.

Det er vigtigt at man lærer at opfange de signaler der er, og har ansvarsfølelse nok til at reagere på dem. Det skal dog gøres klart for nazisten at det ikke er deres person man reagerer på men på nazismen og alt hvad den medfører. En sådan opgave kan være svær at klare alene og derfor er det vigtigt at benytte sig af de ressourcer man har i sit lokalmiljø; klassekammerater, andre kollegaer, familie og venner. Faktisk kan en målrettet social indsats være den bedste hjælp man kan give, i hvert fald i de tidlige faser.

Nedenfor følger en række advarselssignaler som vi ofte hører om fra pårørende og som kan være gode at kende til. Nogle af signalerne er meget almindelige hos teenagere, også dem der ikke er på vej ind i nazi-miljøet, og skal derfor naturligvis ses i sammenhæng.

Pjæk

Begynder som sporadisk pjæk fra enkelte timer, men udvikler sig til halve og hele dage. Det vigtigste i denne situation er tæt kommunikation med skolen. Pjæk og manglende kontakt med klassekammerater og normale venner kan have stor betydning for om hvorvidt den unge tager det endelige skridt ind i racistiske og nazistiske kredse.

Nye venner

Specielt i slutningen af folkeskolen og starten af gymnasiet er der øget risiko for en højreradikalisering af den unge. På dette tidspunkt er man ekstra identitetssøgende og opmærksom på at få nye venner. Man forsøger ganske enkelt at definere sig selv. Holdninger, tøjstil og sprogbrug kan ændres på få måneder. Som forældre kender man ikke længere vennekredsen så godt som tidligere og man er ikke på samme måde indraget i hverdagslivet. Meget bliver pludseligt kryptisk og fortroligt.

Løgne

Ofte forsøger de ældre ledende nazister at så splid mellem den unge nytilkomne og dennes familie ved at så tvivl om familiens troværdighed og loyalitet. Derfor kan det være et faresignal at dit barn pludselig begynder at lyve. Hvad der starter med løgne om de mindste ting kan hurtigt udvikle sig til større og mere omfattende løgne. Det er vigtigt at man fastholder at familien er det trygge hjemsted og ikke et sted den unge er nødt til at lyve.

Sene nætter

Aftaler om at komme hjem bliver brudt og det gælder især de sene aften/nattetimer. Den unge bliver væk uden at fortælle hvor de er og fortæller heller intet når de kommer hjem. At hente dem efter sociale arrangenter bliver afvist af den unge. Værtshusbesøg er en naturlig del af hverveprocessen i det nynazistiske miljø, og udfylder en vigtig rolle.

Væk fra hjemmet

Den unge er ofte rastløs og opholder sig oftere og oftere væk fra hjemmet. De nye ”venner” som man som forældre ikke kender til betyder næsten alt. Samtidig reduceres eller forsvinder kontakten til resten af familien. Dette kan blandt andet skyldes, at den unge godt ved, at de nye venner fra nazi-miljøet er ildesete de fleste steder.

Rejser

Tager på rejser til forskellige dele af landet eller til udlandet på specielle datoer. Taler udenom eller nægter helt at fortælle hvor man har været. Se liste over datoer du skal være opmærksom på her: Redox' liste over nazistiske mærkedage.

Forsvar af holdninger og kammerater

Den unge nedtoner farligheden eller betydningen af nazismen og er enormt følsom over for kritik af de nye ”venner”.

Genstande man skal være opmærksom på

Dit barns værelse kan indeholde mange ledetråde. Vi kan bestemt ikke anbefale at man ”ransager” sit barns værelse, da dette kan føre til et enormt tillidsbrud. Alligevel er der alligevel en del ting der bør få alarmklokkerne til at ringe.

Det kan være nazistiske symboler på papirer, løbesedler, bøger og i værste fald forskellige slag- og stikvåben (knive, knojern, jernrør, økser, peberspray, tåregas).

Se Redox' liste over nazistiske symboler.

Det er ganske normalt at kamuflere de nazistiske synspunkter i talkoder. Se Redox' liste over nazistisk talsymbolik.